Spekepølse

Spekepølse NaturLid & Chorizo De Lida

Vi lagar spekepølse etter ein gammal metode som vi har lært av Magnhild Dyrdal, kjent frå filmen «Folk ved fjorden». Vi brukar om lag 2-3 mnd på å lage ein produksjon av spekepølser. Det går med 1 kg kjøtt til 600 gr spekepølse.

 

Metoden har vert brukt frå gammalt av, i ei tid der ein laga gode produkt utan tilsettingsstoffer. Spekepølser som i vår tid blir laga på fabrikk - blir tilsett startkultur, nitrit og ulike krydder.

 

Pølser laga på gammal metode skal modnast i 3-5 veker for å få fram den gode smaken – heilt utan bruk av tilsetjingsstoff. Vi tilset kun salt (utan nitrit) i kjøtet, og lar så den gode tida arbeide med å la mjølkesyrebakteriekulturen sjølv få fram den gode smaken, også kalt fermentering. I desse vekene vil PH verdien i kjøtet gå ned, og mjølkesyrebakteriane får utvikle seg naturleg – slik får vi fram kjøtet sin unike eigensmak.

 

Alt kjøtet i pølsene kjem enten frå eigen produksjon, eller frå nabogardane rundt.

Vi veit at kjøtet vi nyttar kjem frå dyr som har levd eit godt liv. Kvaliteten på

mjølkesyrekulturen har betyding for det ferdige produktet sin smak. Eksempelvis vil

stress hos dyret ha innverknad på mjølkesyra i kjøtet. Dyra vi nyttar i produksjonen har

blitt slakta på eit lokalt slakteri 27 km unna. Slik sikrar vi at dyret får minimalt med

reisetid, noko som minkar på stresstida hos dyret, som igjen påverkar kjøttkvaliteten.

Pølsene våre er laga av storfekjøtt, tilsatt 15 % svinefett.

 

Vi lagar to typar spekepølser; Natur Lid som er kjøt og salt. Her er det kjøtsmaken som skal være framtredande. Så lagar vi Chorizo De Lida, pølsa er laga på same måten som Natur Lid, men tilsett gode krydder og rødvin.

 

Prosessen med å lage Fjelli-spekepølse:

•Eigne og naboens storfe og svin blir slakta på lokalt slakteri 27 km unna.

•Kjøttet blir skore ned, kverna, tilsett salt (ca 30 gram pr kg kjøtt) og vakumpakka.

•Det vakumpakka kjøttet blir lagra i 3-5 veker, slik at mjølkesyrebakteriane modnar kjøttet

•Kjøttdeiga stappa i tarmar av alginat (Visko)

•Pølsene blir kaldrøykte i røykhytta på spon av bøk.

•Spekeprosessen på 4 – 8 veker går føre seg på garden sitt 234 år gamle stabbur - med eit unikt klima for speking av kjøtt. Spekeprosessen er ei krevande tid, kor luftfuktighet og temperatur har mykje å bety for det ferdige resultatet, det krevs difor dagleg tilsyn av pølsene for å sikre seg eit godt resultat.

 

 

Pris pr stk kr 300,- for ei 1/2 kr 150,-

 

 

Vi ynskjer å skape glede rundt måltidsbordet ved å tilby mat laga av gammalt godt handverk, utan tilsetjingstoffer, melk og gluten